Locatie

Geografisch centrale locatie bij Steenwijk

Energiehub Eeserwold wordt ontwikkeld op een geografisch centrale locatie ten noorden van Steenwijk. De nabijgelegen A32 en een centrale gasnetwerk zorgen voor de ideale infrastructuur. Ook de aanwezigheid van zowel de bedrijven op Bedrijvenpark Eeserwold als de bebouwde kom zorgen voor mogelijkheden.

Energiehub

Waarom een energiehub?

Steenwijk en omgeving zal de komende jaren invulling gaan geven aan de landelijke ambitie om meer groene energie op te wekken. Denk bijvoorbeeld aan de Regionale Energie Strategie (RES) voortkomend uit het Klimaatakkoord. Elke gemeente zal als onderdeel van de strategie een bepaalde hoeveelheid groene stroom gaan opwekken. Op Bedrijvenpark Eeserwold is er ruimte voor groene initiatieven die helpen dit doel te bereiken. RENDO, Steenergie, Gemeente Steenwijkerland, N-Tra, 43 Gemechaniseerde Brigade, Fieten, Roelofs en Hydronex onderzoeken daarnaast de mogelijkheden voor het ontwikkelen van groene waterstof op Eeserwold. Het project Energiehub Eeserwold zet concrete stappen in de klimaatambities van de partners uit het project.

Met de ontwikkeling van een energiehub kunnen we de vraag en het aanbod van groene stroom, bijvoorbeeld uit wind- en zonneparken, beter op elkaar afstemmen.
Een energiehub legt slimme verbindingen tussen de productie, distributie, de opslag en de opwek van duurzame energie, waarin waterstof een onderdeel kan zijn. Deelnemende bedrijven kunnen daarnaast energie met elkaar uitwisselen in een energiemanagementsysteem. Het doel van is dan ook het optimaliseren van betaalbaarheid, de continuïteit en leveringszekerheid.
Energiehub Eeserwold maakt het leven van inwoners van Steenwijk en omgeving een stukje groener en helpt lokale ondernemers om hun klimaatambities te bereiken.

Ondernemen

Ondernemen

Het omschakelen naar groene alternatieven. Door als bedrijven slim samen te werken in een energiemanagementsysteem ontstaan kansen voor zon op dak en oplossingen voor netcongestie.

Mobiliteit

Mobiliteit

Fieten realiseert in 2023 een tankstation met een waterstofvulpunt aan de Eesveenseweg in Steenwijk. De waterstof zal nabij het tankstation geproduceerd worden met behulp van lokaal opgewekte stroom.

Wonen

Wonen

Het verduurzamen van de omliggende woningen met groene energie.

Partners

Energiehub Eeserwold bestaat uit de volgende partners

Planning

Energiehub Eeserwold bevindt zich op dit moment in een voorstadium.

De partners van Waterstof Eeserwold - RENDO, Steenergie, Gemeente Steenwijkerland, N-Tra, 43 Gemechaniseerde Brigade, Fieten, Roelofs en Hydronex  - hebben de haalbaarheid van het project laten onderzoeken door adviesbedrijf Ekinetix en verrichten nu een aanvullende studie omtrent de benodigde infrastructuur op Eeserwold. Het vergunningenproces voor de opwek van waterstof is gestart en de grond hiervoor is aangekocht. Het bedrijvenpark is volop in aanbouw, waarbij groene opwek steeds concreter wordt. In de volgende fases zal ook de omgeving van het project betrokken worden bij de plannen. Houd deze website in de gaten voor meer over de ontwikkelingen.

Let's Start

Veilig, progressief, zakelijk & duurzaam

Haalbaarheidsonderzoek

Ontwikkeling en vergunningen

Financiering

Realisatie

Let's Start

Veilig, progressief, zakelijk & duurzaam

No Data Found

Meer weten?

Neem contact met ons op

  Contact Info

  Locatie

  Eeserwold, Steenwijk

  Telefoon

  Roelofs Groep
  T: (+31) 546 67 88 88

  Jasper Tonen
  Projectleider Energie en Waterstof
  T: (+31) 06 55 47 34 40

  Mail ons

  E: info@energiehubeeserwold.nl